Datum: 2017-04-24
Sträckning: Dag 1-3: Åre
Yrkesmässig grundkurs i lavinkunskap. Tre dagar snö och lavinkunskap, grundläggande riskanalys och yrkesmässig lavinriskhantering.
Joinade upp med skidlärarlinjen för 3 dagar med intensiv kunskapsinhämtning.
Klicka för större bilder: